جمعه 22 آذر 1398 Friday 13 December 2019 15 ربیع‌الثانی 1441

 

PCR WORK STATION   از تجهیزات ضروری برای آزمایشگاه PCR  می باشد و در کنترل آلودگی تاثیر مهمی دارد . مجهز بودن به لامپ UV با خاصیت استریل کنندگی در طول موج 366 نانومتر , مقاوم بودن سطوح به مواد آلودگی زدا جهت استریل نمودن دستگاه از الزامات این دستگاه می باشد . بسیاری از مراحل کار مولکولی اعم از استخراج , افزودن MASTER MIX  ها و معرف ها در زیر این  دستگاه امکان پذیر می باشد . ابعاد دستگاه فضای لازم جهت کار و قرار دادن دستگاههای مورد نیاز را در زیر آن فراهم می نماید . همچنین تامین نور مورد نیاز در حین کار برای هرگونه فعالیت مناسب می باشد .

طراحی سایت توسط دارکوب | هاست دارکوب